post-title Ordering a pint in Irish, and all the other phrases you need for a night out.

Ordering a pint in Irish, and all the other phrases you need for a night out.

Ordering a pint in Irish, and all the other phrases you need for a night out.

Ordering a pint in Irish, and all the other phrases you need for a night out.

 

popupgaeltacht2

 

This Thursday sees the return of the Pop Up Gaeltacht for it’s third outing. A crowd of Irish speakers (and that includes those with limited vocabulary doing their best) descend on a pub for a night and speak Irish and do all the things that people do in the pub.

This time it’s in The Market Bar on fade Street, kicking off at 8pm. Event link.

We’ve put together a bit of a glossary of Irish words and phrases to get you through a night out.

 

Pint of Guinness please.

Pionta Guinness, le do thoil.

 

Where are the toilets?

Cá bhfuil na leithris?

 

Where’s the jacks?

Cá bhfuil Teach an Asail?

 

Thank you!

Go raibh maith agat!

 

Please

Le do thoil

 

Are there any drinks specials?

An bhfuil aon margadh dí speisialta?

 

Do you have any craft beer?

An bhfuil céardbheoir agaibh?

 

Is there a smoking area?

An bhfuil limistéar caithimh anseo?

 

Where can I smoke?

Cá háit is féidir liom caitheamh anseo?

 

Any chance of a last scoop?

Aon seans scúip dheireanach?

 

Do you do food?

An bhfuil bia agaibh?

 

Shots?

Diurnáin?

 

Will you have another?

Ceann eile?

 

It’s your round.

Sé do bhabhta é.

 

2 packs of scampi fries please.

Dhá phaicéad sceallóga scampi le do thoil.

 

One for the road

Deoch an dorais

 

One for the ditch

Deoch na díge

 

Cheers. Good night.

Sláinte, oíche mhaith.

 

Pint of Guinness = pionta Guinness

Vodka and coke = Vodka agus Coke

Whiskey = Fuisce

Glass of wine = Gloine Fíona

Irish coffee = Caife Gaelach

Crisps = criospaí

Bacon fries = sceallóga bágún

Pint of ale = pionta leanna

 

There are too many beards here

Tá iomarca féasóga anseo

 

No Garda, it is a rollie

Ní hea a Gharda, is toitín lámh-dhéanta é.

 

I’m marvin’

Táim stiúctha

 

Where will we go after?

Cá rachaimid ina dhiaidh seo?

 

We will go wherever he/she is going!

Rachaimid pé áit atá sé/sí siúd a dul!

 

 

Irish Chat Up Lines:

Would you like to be buried with my people?

Ar mhaith leat bheith curtha le mo mhuintir?

 

Any chance of it, boyo?

Aon seans ort, a bhuachaill

 

What a babe!

A leithéad de spéirbhean!

 

What a hunk!

A leithéad de stumpa!

 

I’d stand in the snow to look at you
Sheasfainn sa sneachta ag breathnú ort.